zondag 26 april 2020

Landschap

Plakaatverf op papier - A4-formaat
*
Gouache sur papier - format A4
*
Gouache on paper - A4 size

zaterdag 25 april 2020

Ver weg

Plakaatverf op papier - A3-formaat
*
Gouache sur papier - format A3
*
Gouache on paper - A3 size

dinsdag 7 april 2020

Verre wandeling

Plakaatverf op papier - A3
*
Gouache sur papier - A3
*
Gouache on paper - A3

vrijdag 3 april 2020

In de tuin

Plakaatverf op papier - A3
*
Gouache sur papier - A3
*
Gouache on paper - A3