donderdag 17 oktober 2019

Shoeshop

Plakaatverf op papier - A4
*
Gouache sur papier - A4
*
Gouache on paper - A4

woensdag 16 oktober 2019

Sportieve jeugd

Plakaatverf op papier - A3-formaat
*
Gouache sur papier - format A3
*
Gouache on paper - A3 size

maandag 14 oktober 2019

Sporty

Plakaatverf op karton - A4
*
Gouache sur carton - A4
*
Gouache on cardboard - A4

maandag 7 oktober 2019

Dancing peï

Plakaatverf op papier - A4
*
Gouache sur papier - A4
*
Gouache on paper - A4

zondag 6 oktober 2019

Dikke Mariette

Plakaatverf op papier - A4
*
Gouache sur papier - A4
*
Gouache on paper - A4