maandag 24 juni 2019

Vader


Plakaatverf op papier, A3-formaat
*
Gouache sur papier format A3
*
Gouache on paper A3 format

Josephine

Plakaatverf op papier, A3-formaat
*
Gouache sur papier format A3
*
Gouache on paper A3 format

woensdag 19 juni 2019

Vaders

Plakaatverf op papier, A3-formaat
*
Gouache sur papier format A3
*
Gouache on paper A3 format

dinsdag 18 juni 2019

Roemeense vrouw

Plakaatverf op papier, 26x36 cm
 *
Gouache sur papier, 26x36 cm
*
Gouache on paper, 26x36 cm

maandag 3 juni 2019

Marcel Breuer


Plakaatverf op papier, A4-formaat
*
Gouache sur papier format A4
*
Gouache on paper A4 format